• 29.01.2015 00:00
  • (1500)

 

Belediye başkanları göreve başladıktan sonra kendi kadrolarını kurmaya çalışırlar ancak bu her istediklerini istediği yere atayabileceği anlamına gelmez.

 

“657 sayılı devlet memurları kanunu” ve “görevde yükselme yönetmeliği” belediye başkanlarının elini kolunu bağlar.

 

Akçakoca Belediyesi ’de bu vaziyetten müstesna değildir.

 

Akçakoca Belediye Başkanı ayrıca ÖSYM tarafından düzenlenen “görevde yükselme sınavı” kazanmış yeteri kadar personel de yoktur.

 

Birçok müdürlük vekâleten yürütülmektedir, ancak kamuoyu önünde itibar kaybı olur gerekçesiyle olsa gerek vekil oldukları vaziyeti pek ilan edilmez.

 

Belediye başkan yardımcısı olarak 6 ay görev yapmış şahıslar “görevde yükselme sınavı” kazanmadan müdürlüklere atanabiliyorlar, Fikret Albayrak döneminde birkaç atama bu şekilde gerçekleşmişti.

 

Ancak bu şekilde atanabilmek için de ön lisans(2yıllık) mezunu olmak gerekli. Yani kadronuz için seçtiğiniz personelde ön lisans diploması yoksa bu yol da kapalı.

 

Yine de Akçakoca Belediyesi’nde lisans ve ön lisans mezunu vasfı ya da memuriyet süreleri yetmeyen şahıslar olduğundan olsa gerek lise/lise dengi mezunu vasfını taşıyan şahıslar bazı müdürlüklere vekâlet edebiliyorlar. Kanunen böyle bir çözüm de mevcut.

 

Ancak kanun ve yönetmelikler Belediye Başkanlarının eline kolunu bağlıyor demiştik ya: “Vekâlet ettirilen personel asilde aranan şartlara haiz değilse, vekâlet edilen kadro için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinin mümkün olmaması” hükmü bu vekil müdürlerimizi ve belediye başkanımız Cüneyt Yemenici’yi üzüntüye gark eder ve çözüm yolları aranmaya başlanır.

 

Müdürlerin arasındaki eşitsizliğe tahammül edilebilecek bir şey değildir kadrosunu kurmaya çalışan bir belediye başkanı için.

 

Maksat müdürler arasında eşitliği sağlamaktır, aynen taşeron üzerinden çalışan işçilerin 1000 TL’yi bulmayan ücretlerde eşitlenmiş olması gibi. (!)

Ve çözüm bulunur….

 

Akçakoca Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında 12 Ocak tarihinde yapılan sözleşmede tüm belediye memurları için 200 TL’lik sosyal denge zammı sözleşmesi yapılır.

 

Ancak bu 200 TL’lik iyileştirme tüm memurları kapsamaz 2 vekil müdürümüz için daha özel bir sosyal denge zammı yapılır.

 

Maksat sadece müdürler arasındaki eşitsizliği gidermek için olduğu için bu bilginin kamuoyuna aktarılmasına da gerek duyulmaz.(!)

 

Eşitsizlik sessiz sedasız çözülür.

 

Diğer personel 200 TL sosyal denge zammı alırken eğitim durumları itibarıyla gereken vasıfları taşıyamadıkları için öngörülen zam ve tazminatlarımızı alamayan 2 vekil müdürümüze 400 TL sosyal denge zammı yapılır.*

 

Akçakoca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Vekili Özkan Ünal ve Zabıta Müdür Vekili İsa Mat geçtiğimiz ay bu sosyal denge zammını diğer memurlardan 200 TL fazla olarak aldılar.

 

Belediye başkanlarının kendi kadrosunu kurabilmeleri o kadar da kolay değil anlaşılacağı üzere, birçok kanun ve yönetmelik ile mücadele etmek gerekiyor.

 

Bu bilginin kamuoyu ile paylaşılmasından sonra kamuoyundan gelecek tepkilerle uğraşma meselesi var ki, bakın meselenin o kısmı belediye başkanımız Cüneyt Yemenici için hepsinden de zor olacak gibi….

 

*Brüt zamlar 250 TL ve 500 TL olarak yapılmış. Rakamların neti 200 TL’den ve 400 TL’den fazla.Net rakamları bilemediğim için rakamları yuvarlayarak verdim.