• 9.02.2014 00:00
  • (1301)

 Akçakoca’nın nüfusu yazın ne kadar oluyor?

Elde kesin bir rakam yok, herkes bir rakam sallıyor ya da işine gelen rakamı söylüyor.

Ortak kanat ise 100.000 civarında oluşuyor.

Biliyorsunuz belediyelerin işçi ve memur alımları nüfus kriterleri üzerinden gerçekleşiyor. Ha keza iller bankasından aldığımız paylarda nüfus kriterleri üzerinden gerçekleşiyor.

Bu durumdan bütün turistik ilçelerin belediye başkanları şikayetçi olduğu gibi bizim belediye başkanımız Fikret Albayrak’ta şikayetçi.

“Turizm kentleri diğer belediyeler gibi değerlendirilmemelidir” dedi daha geçenlerde.

5393 sayılı belediye kanunun 41. maddesi şöyle:

 Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

 Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

 Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. “

Peki, nüfusu yazın 100.000 kişi olan Akçakoca’nın bir stratejik programı ve yıllık performans programı var mı?

Hep biliyoruz ki, yok.

Yeniden belediye başkanlığına aday olan Fikret Albayrak’ın bu konuda bir çalışması ya da açıklaması var mı, biliyoruz ki yok.

Cüneyt Yemenici’nin Okan Yanmaz’ın ve Özkan Atıcı’nın bu konuda bir eylem planları varsa bile henüz kamuoyu ile paylaşmadılar.

Stratejik plan yapılması merkezi idarenin stratejileri de dikkate alınarak yapılacağından belediyelerin kaynak sorunlarına kısmi de olsa çözüm getirebilecektir.

Bizim belediye kanunumuz belediye başkanlarına dünyada sadece otoriter rejimlerde görülebilecek yetkiler vermiş durumdadır.

Mecbur olunmadığı halde bir stratejik plan yapmak demokratik olabilmek adına, şeffaf olabilmek adına atılan önemli bir adım olabilecektir.

Stratejik ve yılık performans planlarının yapıldığı yerde belediye meclisinin önemi daha da artacaktır.

Siyasi partilerimiz bu durumda belediye meclisi üyelerinin tespiti için ne kadar oy getireceğinin hesapları ile değil belediye meclisinde ne kadar verimli olacağının hesaplarını da yapmak zorunda kalacağı için bu durum Akçakoca için hayırhah olacaktır.

2011’in 5 Mayıs’ın da şöyle yazmışım  “Sayılı gün çabuk geçer, bir dahaki belediye seçimlerine 3 yıldan az zaman kaldı. Önümüzdeki belediye seçimlerinde adayların stratejik planları ile yarıştıklarını istemenin bir hemşerilik hakkı olduğunu
bilerek şimdiden böyle bir talepte bulunuyorum.”

 

Muhalefet partilerinin de paydaşı olduğu bir stratejik plan yaparak, her belediye başkanlığı değişiminde sıfırdan başlamak zorunda kalmayız.

Yoksa fikrim geldi şunu yapacağız, fikrim geldi bunu yapacağız diyebilen   “FİKRİMGELDİ” başkanlar ile kaynaklarımızı daha çok çarçur ederiz.