Aktif Eğitimciler Sendikası: Kamu çalışanları fişleniyor

Aktif Eğitimciler Sendikası Düzce İl Temsilciliği yaptığı basın açıklaması ile okul müdürleri ataması ve nöbet uygulamasına tepki gösterirken, kamu çalışanlarına yönelik fişleme yapıldığı iddiasında bulundu.

Aktif Eğitimciler Sendikası: Kamu çalışanları fişleniyor
23.09.2014 - 15:38
1597

 Aktif Eğitimciler Sendikası Düzce İl Temsilciliği yaptığı basın açıklaması ile okul müdürleri ataması ve nöbet uygulamasına tepki gösterirken, kamu çalışanlarına yönelik fişleme yapıldığı iddiasında bulundu.

Yeni Eğitim-Öğretim yılının, birçok problemle birlikte başladığını dile getiren Aktif Eğitim-Sen “Bakanlığın tutumundan öyle anlaşılıyor ki, bu problemler kısa vadede çözülmek şöyle dursun daha da derinleşme, çözümü giderek zorlaşan sorunlar yumağına dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya. Biz, Aktif Eğitimciler Sendikası olarak, ne ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz çocuklarımızın ne de bugün bu çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitim çalışanlarımızın, iktidarın ve Bakanlığın basiretsiz, hukuksuz ve maksatlı uygulamalarına mahkum edilmesine seyirci kalmayacağız.”dedi.

Kadrolaşmaya hayır

Aktif Eğitimciler Sendikası Düzce İl Temsilciliği açıklamasının devamında şu görüşlere yer verildi. “Milli eğitim sistemimiz, planlı ve sistematik olarak; toplumdaki tüm kesim, görüş ve anlayışların üzerinde ve tümünü kuşatıp kucaklayan bir anlayıştan uzaklaştırılarak, sadece siyasi iktidarca makbul sayılan tek tipçi bir anlayışla siyasallaştırılmaktadır. Siyasi irade, Bakanlığın tüm kademelerinde ve okullarımızda, partizan bir anlayışla hareket ederek siyasal ve sendikal kadrolaşmaya gitmektedir. Aktif Eğitim-Sen olarak bu yöndeki tüm uygulamalara Hayır diyoruz".

Kamu çalışanları fişleniyor iddiası

Açıklamanın devamında ilginç bir iddia ortaya atıldı. AK Parti iktidarının beğenmediği, hoşuna gitmeyen veya rahatsız olduğu görüşlere yönelik fişlemeler yapıldığı iddia edilerek  “İnancı, görüşü, aidiyeti ne olursa olsun herkes birinci sınıf vatandaştır. Bununla birlikte hukuk devletinde“Suçluluğu bağımsız mahkemelerce ispatlanmadıkça herkes masumdur” ilkesi gereği, hiç kimse haklarından mahrum bırakılamaz, fişlenemez, dışlanamaz, kamu görevlerinden mahrum edilemez.” denildi.

İyi planlanmamış bir rotasyon var

Aktif Eğitimciler Sendikası Düzce İl Temsilciliği, İl Milli Eğitm Müdürlüklerinde şube müdürü ve maarif müfettişleri rotasyonunun ön hazırlığı ve planlamasının iyi yapılmadığını, sınırlarının belli olmadığını ve pek çok sıkıntıyı beraberinde getireceğini dile getirdi.

Okullardaki nöbet angaryadır

Açıklamanın devamında “Okullarımızın imkansızlıklara mahkum edilmesine bağlı olarak yönetici ve öğretmenlerimiz nöbet görevlerinde adeta “okulun güvenlik görevlisi” gibi istihdam edilmektedir. Mevzuatta öğretmenlerin nöbet görevlerini düzenleyen ortak yasal bir düzenleme mevcut değildir. Eğer yıllardır hukuksuz şekilde uygulanan nöbet sistemi devam edecekse, bunun derhal yasal zemine dayandırılması, keyfi ve farklı uygulamaların sonlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, diğer meslek gruplarında nöbet hizmeti “Fazla Çalışma” olarak kabul görmekte ve bunun için ek bir ücret ödenmektedir. Anayasanın eşitlik ilkesi gereği, nöbet karşılığı olarak öğretmenlerimiz de mutlaka fazla çalışma ücreti almalıdır.” ifadeleri yer aldı.