3621 SAYILI KIYI KANUNU AKÇAKOCA’DA YÜRÜRLÜLÜKTE DEĞİL Mİ?

3621 SAYILI KIYI KANUNU AKÇAKOCA’DA YÜRÜRLÜLÜKTE DEĞİL Mİ?
26.04.2021 - 20:33
5070

Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir ve üniter devletin en temel hükümlerinden biri de çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin ülkenin her yerinde herkese geçerli olmasıdır.

Mamafih Akçakoca’da olan bitene baktığımızda, Akçakoca'da bazı kanunların bazı yerlerde uygulanmıyor olmasından dolayı “üniter yapının dışında mı kalıyoruz” diye garabet bir soruya cevap aramak zorunda kalabiliyoruz.

Mesela 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Akçakoca’da bazen yürürlükte değil.

Bu kanun Edilli Sahilinde çalışmıyor.

Edilli sahilinde sahibinin kim olduğunu kamuoyunun öğrenemediği betonarme binanın 3621 sayılı kanunun koyduğu ölçüler içerisinde yapılması mümkün değil çünkü.

3621 sayılı kanunun Genel Esaslar bölümünün 5. Maddesinin ne dediğine bakalım beraberce.

– Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir: Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.

Edilli sahilinin Kıyı Kenar Çizgisi Düzce İlinde kanunlar çerçevesinde oluşturulmuştur.

Kıyı kenar çizgisinden 100 metre kara yönüne doğru alana ise sahil şeridi denir.

Sahil şeridi ise birinci ve ikinci bölüm olarak ikiye ayrılır.

Edilli sahilinde yapılan bu bina sahil şeridinin birinci bölümünde yer almaktadır ve bu birinci bölüm kıyı kenar çizgisinden karaya doğru 50 metre içerisindedir.

Kanun ve yönetmeliklerin açık hükmüne göre sahil şeridinin birinci bölümü sadece açık alanlar, yeşil alan, gezinti alanları, çocuk bahçesi ve rekreaktif kullanımlar ve yaya yolu olarak kullanılabilecek alanlardır.

Bu betonarme bina yeşil alan sayılır mı?

Gezinti alanı sayılır mı?

Ya da çocuk bahçesi?

Hiç biri sayılmaz, hiç biri sayılmadığı halde bu bina buraya yapılıyor ve yetkililerden hiçbir ses çıkmıyorsa 3621 sayılı kanun Akçakoca’da en azından Edilli Sahilinde yürürlükte değildir hükmünü vermek kaçınılmazdır.

Niye böyledir sorusunun cevabını başta Düzce Valisi, Akçakoca Kaymakamı olmak üzere tüm yetkililerden beklemek de Akçakoca halkı olarak hakkımızdır.

Benim özel olarak cevap beklediğim bir kişi daha var, İl Genel Meclisi üyesi Mustafa Ezer.

Bilindiği gibi Mustafa Ezer Edilli köyünden, dolayısı ile bu mevzuya en net cevapları verebilecek kişilerdendir.

 


Editör: N. Cingirt