• 24.07.2020 00:00

 Bu hafta sonu ana muhalefet partisinin kurultayı yapılacak. Genel Başkan K.Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi kesin . Mevcut delegasyon yapısı, şimdiye kadar yapılan açıklamalar dikkate alındığında CHP Lideri yaşamının en kolay kurultayını gerçekleştirecek.

CHP'nin mevcut halinin bir lider açısından "dikensiz gül bahçesi" olduğunu söylemek abartı sayılmaz. En son yapılan İl Başkanları toplantısında CHP lideri partini iki kongre arasında en önemli karar organı olan Parti Meclisi için 75 kişilik bir anahtar listesi hazırlayacağını, içinden istediklerini seçebileceğini il başkanlarına söylediği kulis bilgisi.

Parti içi demokrasi konusunda CHP'nin solunda yer alan yapılardan "en temiz olanı ilk taşı atsın" derseniz üç aşağı beş yukarı durum hepsinde aynıdır. Kimisinde kerameti kendinden menkul Başkanlıkta, sekreterlikte on yıllardır aynı görevde olanlar, kimilerinde ise bileşen veya grup olarak süreci belirleyenlerin vesayeti eksik olmaz.

Bu nedenle henüz Türkiye'de demokrasi ve çoğulculuk siyasi partilerin iç yaşamından doğru topluma sirayet edebilecek olgunlukta değil. Lider veya grup vesayeti egemen olmaya devam ediyor.

Siyaseten ve örgütsel olarak eli bu kadar rahat görünen CHP liderinin bu kurultayda partiye vereceği yön önemli. Geçen yıl yapılan yerel seçimlerde elde edilen başarılı seçim ve politikaların deneyimleri ışığı altında CHP'nin bir "merkez partisi" politikasını benimsemesi memleket yararına olacak. Bu merkez partinin demokrasi ve özgürlükler konusunda kendi solundan ciddi basınç görmesi anlamında Genel Başkanlığa aday olacağını açıklayan İ.Cihaner ve sola yakın vekillerin, parti tabanının tutumunu dikkatle izlemekte yarar var.

Siyasetin merkezini geçmişte merkez komutanlığına bırakarak askeri vesayet rejimine sığınan CHP politikaları ya iflas etmiş, ya da D.Baykal eliyle neo liberalizme açılan yelkenler parti politikalarında sağın egemenliğine yol açtı.

CHP Kongresi ve lideri K.Kılıçdaroğlu yeni bir "merkez" tanımı yapmalı. AKP'nin MHP ve kendi sağındaki islamcı damar eliyle iyice sağa çekildiği siyaset alanında siyasetin merkezi boşta kaldı. Türk Tipi Başkanlık Sisteminin tüm despotizme karşın kurumsallaşıp, yapıcı ve kurucu bir irade ortaya koyamaması, toplumun en az yarısının her şeye karşın buna direnmesi umut verici.

CHP kurultayı bütün toplumu içine alan eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir kurucu anayasa çağrısı yapmalı. Önümüzdeki sürecin temel siyasal hedefi olarak içinden geçtiğimiz yıkıcı sürecin yaralarını onaracak, toplumun zarar gören tüm kesimlerinin kendisinin ifade edildiğine inanacağı evrensel insan haklarını esas alan, demokratik ve çoğulcu bir anayasanın bu ülkede ciddi bir karşılığı ve bunu yaşama geçirecek birikimi vardır.

CHP Kurultayı bu çağrısını öncelikle yerelde iktidar olduğu bütün belediyelerde yerinden yönetim ilkesiyle yaşama geçirmek üzere siyasi bir program sunmalı. Kentsel rantın paylaşımı üzerinden ittifaklarla kent yönetimi yapmaya çalışan siyasetçi ve bürokratların parti içinde politik olarak mahkumiyeti elzem. CHP Kongresi ilk genel seçime kadar parti içinde iktidar mücadelesi ve çıkar kavgası yürütmek yerine mevcut iktisat politikalarının, pandeminin ve dünyadaki krizin ezdiği geniş kitlelerin toplumsal süreçlere aktif katılımı için politika önermeli.

Bu beklentilere uygun bir siyasal hat oluşmazsa kurulacak hiç bir ittifak, atılacak hiç bir adım kalıcı kazanımlar sağlamayacağı gibi, ilk yerel seçimde mevcut belediyeleri korumak da olanaksız hale gelir. Demokratik kamuoyu moralsizlik ve umutsuzluk yaymak yerine izlenmesi gereken politikalar üzerinden öneriler yaparak bu sürece katkı koyabilir.