YALAN HABERE SORUŞTURMA

Akçakoca  ilçesinde yayın yapan iki internet haber sitesinin yapmış olduğu; ‘’YANMAZ’A KARŞI SİNSİ HAREKETLER DEVAM EDİYOR’’ ,’’SİNAN AKIN’DAN SKANDAL HAREKET’’ başlıklı haberler için Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

YALAN HABERE SORUŞTURMA
9.02.2022 - 14:27
Kaynak: Özel Haber
3040
1

7 Şubat pazartesi günü toplanan Akçakoca Belediyesi meclisi, 13 gündem maddesini görüşmüş ve yapılan görüşmeler sonrası yapılan oylamada bütün maddeler oy birliği ile kabul edilmesine rağmen, MHP meclis üyesi Sinan Akın’ın, oylamada red oyu verdiği ileri sürülerek kamuoyu bilinçli olarak yanıltılmıştı.

Olaya açıklım getiren Akçakoca Belediye başkanlığı, meclis tutanaklarını yayınlayarak yalan haber yapan 2 internet haber sitesi için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

BELEDİYEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

‘’YANMAZ’A KARŞI SİNSİ HAREKETLER DEVAM EDİYOR’’ şeklinde bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

07.02.2022 Pazartesi günü,  Akçakoca Belediyesi Zeytin Dalı Meclis Salonunda gerçekleştirilen Şubat ayı meclis toplantısında,   Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz’ın oturum başkanlığını yaptığı toplantında, meclise gelen 13 gündem maddesinin tamamının oy birliği ile kayıtlara geçmesine rağmen, bazı internet haber sitelerinde ‘’YANMAZ’A KARŞI SİNSİ HAREKETLER DEVAM EDİYOR’’ ,’’SİNAN AKIN’DAN SKANDAL HAREKET’’ başlıklı haberler tamamen gerek dışı olum kamuoyunu bilinçli olarak yanıltmaya yöneliktir.

Konuyla ilgili Akçakoca Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Sinan Akın, Akçakoca  Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek gerçeği yansıtmayan haberler ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştur.

KAMUOYUNA DUYURULUR

****

7 ŞUBAT TARİHLİ MECLİS TUTANAĞI

GÜNDEM: Açılış ve Yoklama.

 

            Akçakoca Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20 inci maddesi uyarınca, 2022 yılı Şubat ayı toplantısının birinci birleşimini yapmak üzere 07 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 16.00’ da Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet Okan YANMAZ başkanlığında toplandı. Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan tarafından yoklama yapılarak toplantı yeter sayısı olduğu anlaşılmış olup, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak birleşim açıldı.

                     


 

GÜNDEM: Temizlik İşleri Müdürlüğünün 20.01.2022 tarihli ve 5/53 sayılı yazısında Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığından hibe olarak alınan çöp aracının haczedilemeyeceğine dair karar alınması teklifi.

 

KARAR SAYISI:  21

               

KARAR : T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 28.09.2021 tarih ve E-77100382-325.01.02-1837977 sayılı yazısı ile çevre geliri karşılığı yardım maddesiyle kurumumuza hibe edilen 700.000,00TL ödenekle Devlet Malzeme Ofisi aracılıyla alımı gerçekleşen 81ABB 515 plakalı FORD TRUCKS çöp toplama aracı alınmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin son fıkrası  “ Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” hükmü gereğince haczedilememesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 07/02/2022

 


 

GÜNDEM: Temizlik İşleri Müdürlüğünün 21.01.2022 tarihli ve 6/59 sayılı yazısında Müdürlüğün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin meclisin onayına sunulması teklifi.

 

KARAR SAYISI: 22

 

KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi ve ilgili kanunların hükümlerine dayanılarak hazırlanan Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin, 5393 sayılı kanunun 18/m fıkrası gereğince ekte yazılı olduğu şekilde kabulüne, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.  07/02/2022

 

 

GÜNDEM: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.01.2022 tarihli ve 79/63 sayılı yazısında Müdürlüğün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin meclisin onayına sunulması teklifi.

 

KARAR SAYISI: 23

 

KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi ve ilgili kanunların hükümlerine dayanılarak hazırlanan Akçakoca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin, 5393 sayılı kanunun 18/m fıkrası gereğince ekte yazılı olduğu şekilde kabulüne, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.  07/02/2022

 

 

GÜNDEM: Zabıta Müdürlüğünün 26.01.2022 tarihli ve 43/74 sayılı yazısında Müdürlüğün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin meclisin onayına sunulması teklifi.

 

KARAR SAYISI: 24

 

KARAR:5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi ve ilgili kanunların hükümlerine dayanılarak hazırlanan Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin, 5393 sayılı kanunun 18/m fıkrası gereğince ekte yazılı olduğu şekilde kabulüne, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.  07/02/2022

 

 

GÜNDEM: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.01.2022 tarihli ve 13/87 sayılı yazısında Müdürlüğün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin meclisin onayına sunulması teklifi.

 

KARAR SAYISI: 25

 

KARAR : 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi ve ilgili kanunların hükümlerine dayanılarak hazırlanan Akçakoca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin, 5393 sayılı kanunun 18/m fıkrası gereğince ekte yazılı olduğu şekilde kabulüne, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.  07/02/2022

 

 

GÜNDEM: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.01.2022 tarihli ve 8/73 sayılı yazısında, 03.01.2022 tarihli ve 12 sayılı meclis kararı ile belirlenen 2022 mali yılında çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel ücretlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 22/01/2022 tarihli ve 6 Sıra No’lu genelgeye istinaden yeniden belirlenmesi teklifi.

 

KARAR SAYISI: 26

 

KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığına ait 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelge ile duyurulan esaslara göre belediyemizde çalışan sözleşmelilerin ücretleri Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarihli ve 12 sayılı kararı ile belirlenerek karara bağlanmıştır.

            22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 nci madde uyarınca; Hazine ve Maliye Bakanlığına ait 22/1/2022 tarihli ve 6 Sıra No’lu Genelge ile 1/1/2022 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendiğinden;

         5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.uncu maddesinin 3.üncü fıkrası gereğince Belediyemizde boş bulunan memur kadrolarına karşılık 2021 yılında tam zamanlı personel olarak çalışan 1 adet Avukat kadrosunda Seher GÖKTAŞ, 2 adet Mühendis kadrosunda Çevre Mühendisi Deniz GÜNAY,  İnşaat Mühendisi Mubahattin Çağatay EMEK, 1 adet Veteriner Hekim kadrosunda Ufuk GÖKTAŞ,  4 adet Tekniker kadrolarında Serkan ALEVOĞLU, Süleyman DELİHASANOĞLU, Ender KALAYCI ve Alper GÜÇLÜ, 1 adet Ekonomist kadrosunda Özgür LOKUM, 1 adet eğitmen kadrosunda Aytaç ÖN ve 1 adet Teknisyen kadrosunda Melih BAYRAK'ın  2022 mali yılında da tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına aylık net ücretlerinin aşağıda belirtildiği şekilde tutarlarının tespitine, Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, bu sözleşme ücretlerine yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oranda sözleşmeli personellerin ücretlerinin arttırılmasına,  işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. 07/02/2022

 

 

Unvan

Aylık Net Ücreti

Avukat

6.846,00TL

Mühendis

 7.348,00TL

Veteriner               

 6.949,00TL

Tekniker

 5.946,00TL

Ekonomist

 4.932,00TL

Eğitmen (Yüksekokul)

 4.681,00TL

Teknisyen

 4.862,00TL

 

 

 

GÜNDEM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.01.2022 tarihli ve 164/39 sayılı yazısında, Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli ve 113 sayı kararında, İlçemiz Osmaniye Mahallesi tapunun 650 ada 1 sayılı parseli kapsayan tadilat değişikliğine ilişkin itiraz dilekçesinin görüşülmesi teklifi.

 

KARAR : Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarihli ve 113 sayı kararında, İlçemiz Osmaniye Mahallesi tapunun 650 ada 1 sayılı parselin güneyini kapsayan alanda yapılan plan tadilatına Korhan İLHAN’ın itirazına ilişkin talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. 07/02/2022

 

 

GÜNDEM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.01.2022 tarihli ve 186/58 sayılı yazısında Belediyemizin İlçemiz Kapkirli Mahallesi tapunun 183 ada 3 sayılı parselinde imar planında sanayi alanı fonksiyonunun belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesi teklifi.

 

KARAR Belediyemizin İlçemiz Kapkirli Mahallesi tapunun 183 ada 3 sayılı parselinde imar planında sanayi alanı fonksiyonunun belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesi ilişkin öneri plan değişikliği talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. 07/02/2022

 

 

GÜNDEM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2022 tarihli ve 213/72 sayılı yazısında Belediyemizin imar planlarının revize edilerek yeniden düzenlenmesi amacıyla Revizyon İmar Planının yaptırılması ile ilgili teklifi.

 

KARAR SAYISI: 27

 

KARAR : İlçemiz Belediye Mücavir Alan Sınırları dahilinde, Belediye Meclisimiz tarafından 06/04/2011 tarihinde 1. Etap İlave Revizyon Uygulama İmar Planı ve 09/03/2012 tarihinde 2.Etap İlave Revizyon Uygulama İmar Planlarımız onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

        Ancak, 14 Haziran 2014 tarihli 29030 sayılı resmi gazetede yayımlanan Mekânsal Planlar yapım yönetmeliği uyarınca birçok değişiklik olmuş özellikle gösterim (lejant) teknikleri ve özellikleri hususundaki değişiklikler nedeniyle, yürürlükteki planlarımız uyumsuz hale gelmiştir. 

          1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1.Etap İlave Revizyon Uygulama İmar Planı ve 2.Etap İlave Revizyon Uygulama İmar Planımızda sıkça paftalar arası plan onama sınırları arası kenarlaşma hataları ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca imar planlarımızın, ilçemizin bugünkü durumu ve olanaklarının olduğu kadar ilerideki gelişmesi, kentsel işlevi, nüfus-alan-yapı ilişkisi, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

         Yukarıdaki sebeplerden dolayı imar planlarımızın biran önce revize edilerek Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hale getirilmesine, kenarlaşma hataları düzeltilerek günümüz ihtiyaçlarına cevap vermesi için Belediyemiz olanakları ile ihale edilerek, Mücavir alan sınırlarımız dahilinde revizyon imar planının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince yaptırılmasına, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.  07/02/2022

 

 

GÜNDEM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2022 tarihli ve 224/82 sayılı yazısında İlçemiz mücavir sınırları içerisinde yürürlükte olan imar planlarının plan notlarının güncellenmesi için öneri plan değişikliği ile ilgili teklifi.

 

 

KARAR : İlçemiz mücavir sınırları içerisinde yürürlükte olan imar planlarının plan notlarının güncellenmesi için öneri plan değişikliği talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. 07/02/2022

 

 

GÜNDEM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2022 tarihli ve 223/81 sayılı yazısında Mülkiyeti Belediyemize ait Kapkirli Mahallesi tapunun 555 ada 7 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı yapılaşma koşulunun ‘Ticaret Alanı’, Kapkirli Mahallesi 555 ada 8 nolu parselin tamamı park ve rekreasyon alanı düzenlenen alanın bir kısmı kaldırılarak ''İbadet Tesis Alanı''na dönüştürülmesi, kaldırılan yeşil alanın da tapunun Osmaniye Mah. 102 ada 105 parselinden karşılanması ile ilgili öneri plan değişikliği teklifi.

 

KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Kapkirli Mahallesi tapunun 555 ada 7 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı yapılaşma koşulunun ‘Ticaret Alanı’, Kapkirli Mahallesi 555 ada 8 nolu parselin tamamı park ve rekreasyon alanı düzenlenen alanın bir kısmı kaldırılarak ''İbadet Tesis Alanı''na dönüştürülmesi, kaldırılan yeşil alanın da tapunun Osmaniye Mah. 102 ada 105 parselinden karşılanması ile ilgili öneri plan değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. 07/02/2022

 

 

GÜNDEM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2022 tarihli ve 229/85 sayılı yazısında Mücavir Alan içerisinde bulunan Kalkın Köyü, tapunun 101 ada 12 numaralı  parselin batısındaki 7 metrelik imar yolunun bir miktar batıya kaydırılması, parselin kuzeyindeki 10 metrelik imar yolunun bir miktar kuzeye kaydırılması ve bu yolun eğiminin azaltılarak yeniden düzenlenmesi, viraj düzeltmesi yapılan 10 metrelik imar yolunun bu bölümünün, 7 metre olarak düzenlenmesi ve yeşil alanların yeniden düzenlenerek bir miktar arttırılması ile ilgili öneri plan değişikliği teklifi.

 

 

KARAR : Mücavir Alan içerisinde bulunan Kalkın Köyü, tapunun 101 ada 12 numaralı  parselin batısındaki 7 metrelik imar yolunun bir miktar batıya kaydırılması, parselin kuzeyindeki 10 metrelik imar yolunun bir miktar kuzeye kaydırılması ve bu yolun eğiminin azaltılarak yeniden düzenlenmesi, viraj düzeltmesi yapılan 10 metrelik imar yolunun bu bölümünün, 7 metre olarak düzenlenmesi ve yeşil alanların yeniden düzenlenerek bir miktar arttırılması ile ilgili öneri plan değişikliği talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği incelenmek ve tetkik edilmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. 07/02/2022

 

 

 

GÜNDEM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.02.2022 tarihli ve 245/93 sayılı yazısında Mülkiyeti Belediyemize ait Ayazlı Mahallesi tapunun 146 ada 164 nolu parselde 6184,12 m2’lik alanın satışının görüşülmesi ile ilgili teklifi.

 

KARAR SAYISI: 28

 

KARAR: Mülkiyeti Belediyemize ait Ayazlı Mahallesi tapunun 146 ada 164 nolu parselde 6184,12 m2’lik alanın satışının kabulüne, 5393 sayılı Kanunun 18/e fıkrası ve aynı kanunun 34/g bendi uyarınca uygulamanın belediye encümenince yapılmasına, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.  07/02/2022

 

 

 

 Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığı ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin 07.02.2022 günlü toplantısına son verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Editör: N. Cingirt