Hükümet alkollü mekanlara izin alma şartı getiriyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslakta, içkili mekanların açılması sürecinde kolluk kuvvetinin olumlu görüş izni alınacak.

Hükümet alkollü mekanlara izin alma şartı getiriyor
10.05.2021 - 22:29
859

AK Parti'nin 9 ayrı kanunda 20 değişiklik yapan ve yeni hükümler de içeren torba yasa teklifini bayram tatili sonrası TBMM’nin çalışmaya başlamasıyla gündeme getirmesi bekleniyor.

YENİ HÜKÜMLER
Yerel yönetimlerin umuma açık işyerleriyle ilgili yetkilerinin büyük ölçüde korunduğu ancak uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla hazırlandığı ileri sürülen taslakta yer alan yeni hükümler özetle şöyle:

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta, içkili yerlerin 'sorun alanı' olarak tanımlanması da dikkat çekti. Taslakta, belediyelerin yetkileri valiliklere devredilirken bu tür yerleri açabilmek için kolluk kuvvetlerinden izin alma şartı getiriliyor.

OLUMLU GÖRÜŞ ZORUNLULUĞU
İçkili yerlerin açılması sürecinde  belediye/özel idare tarafından iş yeri açma ve  çalışma ruhsatı verilebilmesi için kolluğun olumlu görüşünün alınması zorunlu hale getiriliyor. İçkili yer bölgesinin tespiti ile açılış kapanış saatleri vali yardımcıları ve kaymakamlar başkanlığında ilgili tarafların katılımı ile oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenecek.

YAPTIRIM UYGULANACAK
Mevzuata aykırılığın bildiriminden itibaren 30 gün içerisinde ilgili yerel yönetim tarafından yaptırım uygulanmaması halinde vali/kaymakam tarafından yaptırım uygulanacak. Ruhsat almadan açılan yerler kolluk tarafından re’sen kapatılacak.

SÜRESİZ MEN
Faaliyetten men edildiği halde mühür sökerek açılan iş yerlerine yönelik para cezaları arttırılacak. Mevzuat hükümlerine aykırı olarak ruhsatsız işletilen işyerleri ruhsat alıncaya kadar mahalli mülki amir tarafından süresiz olarak faaliyetten men edilecek. Ruhsatlı olan işyerleri ise dördüncü defa aykırı fiilleri işlediğinin tespiti halinde mahallin mülki amiri tarafından süresiz faaliyetten men edilecek.


Editör: N. Cingirt