Back To Top
Yanlış tutulan tapu siciline 1 milyon liralık tazminat...

Yanlış tutulan tapu siciline 1 milyon liralık tazminat...

 - 3 Onaylı Yorum  -0 Bekleyen Yorum -30.06.2020
Yanlış tutulan tapu siciline 1 milyon liralık tazminat...
- A +

 Akçakoca ilçesinde sahibi oldukları 32 dönümlük tapulu fındık ve kestane bahçeleri ’orman arazisinde' kaldığı gerekçesiyle ellerinden alınan 3 kişinin açtığı davada mahkeme, devleti 1 milyon 70 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Akçakoca'da yaşayan A.S.G, B.Ö.G., M.H.G'nin hissedar oldukları, Kapkirli Mahallesi'nde bulunan 30 dönümlük tapulu fındık ve kestane bahçeleri, orman sınırları içerisinde kaldığından bahisle  Orman İdaresi tarafından açılan tapu iptal ve tescil davası sonucu,  iptal edilerek orman vasfıyla maliye hazinesine geçti.

Arazileri ellerinden alınan 3 kişi, mülkiyet hakkının ellerinden alındığını, tapu sicili hatalı olarak tutulduğu gerekçesiyle Hazine aleyhine avukatları Musa Adıyaman aracılığıyla Akçakoca  Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtı.

Davalı Hazinenin avukatı, zamanaşımı nedeniyle davanın reddini talep ederek, yapılan işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğunu, bu sebeple idarenin tazminata hükmedilmesinin hakkaniyete aykırı olacağını, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Dosyayı inceleyen mahkeme davayı karara bağladı. Mahkeme, davacıları haklı bularak taşınmazın tapu sicilinin yanlış tutulmasından dolayı devleti tazminata mahkum etti. Mahkeme toplam 1 milyon 70 bin 47 liralık tazminatın 2014 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte A.S.G, B.Ö.G., M.H.G'ye hisseleri oranında ödenmesini kararlaştırdı.

Yorumlar

Yorumlar
SEYHAN 1.07.2020 - 08:34:14
Ülkemizde Adaletmi dediniz oda ne yenir biseymi!!
SEYHAN 1.07.2020 - 08:34:14
Ülkemizde Adaletmi dediniz oda ne yenir biseymi!!
Benim dedemden kalan 70 yıllık fındıklığa 18 tane yabancı hissedar bulup tapuyu üzerine tescilledi bizim tapu müdürlüğü. Mahkeme de 2006 da geçen kadastro yu geçerli kabul ettiğinden mahkeme aleyhimize sonuçlandı. Bu pisliği yıllarca hisse yazılan şahıslardan imza dilenerek çözmeye çalışıyorum. Allah buna sebep olanların burnundan fitil fitil getirsin. Devlet bu tazminatları da tapu da alavera dalavera yapan memurlarından kessin bakalım bir daha böyle yanlışlar oluyor mu!