Back To Top
İSKİ BİR YILDIR SESSİZ

İSKİ BİR YILDIR SESSİZ

 - 0 Onaylı Yorum  -0 Bekleyen Yorum -15.02.2020
İSKİ BİR YILDIR SESSİZ
- A +

 Başakşehir Belediye ile  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB ) Meclis üyesi olan Düzceli Cüneyt Yılmaz’ın katkılarıyla büyük aşama kaydeden Melen projesi için, yerel seçimlerin sonrasında hiçbir çalışma yapılmadı. 2018 yılında Başakşehir Belediye Meclis görevini yürüten Cüneyt Yılmaz, dönemin İBB büyükşehir belediye başkanı Mevlüt Yılmaz ile ikili ilişkileri, özel hukuku ve Düzceli de olması hasebi ile süreci yakından takip etmişti.

  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB ) Meclis üyesi olan Düzceli Cüneyt Yılmaz’ın katkılarıyla büyük aşama kaydeden Melen projesi için, yerel seçimlerin sonrasında hiçbir çalışma yapılmadı. 2018 yılında Başakşehir Belediye Meclis görevini yürüten Cüneyt Yılmaz, dönemin İBB büyükşehir belediye başkanı Mevlüt Yılmaz ile ikili ilişkileri, özel hukuku ve Düzceli de olması hasebi ile süreci yakından takip etmişti. Yılmaz 2018 tarihindeki tüm çalışma belgelerini ortaya çıkardı. Şimdi, İSKİ’nin tavrı ve çalışmaları merakla bekleniyor. Düzce için çok önemli olan bu konunun belgelerini yarın sizlerle paylaşacağız.

İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan Melen suyu havzası projesi ve buna bağlı olarak atık su arıtma ve kanalizasyon tesislerinin kurulmasına ilişkin gelişmeler 2019 yılında sekteye uğradı.

2018 yılında Başakşehir Belediye Meclis Başkanlığı görevini yürüten Cüneyt Yılmaz dönemin İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Mevlüt Yılmaz ile olan ikili diyoloğunu kullanarak İSKİ sürecine dahil olup süreci yakından takip etmişti. Düzceli Cüneyt Yılmaz’ın katkılarıyla büyük aşama kaydeden Melen projesi için, yerel seçimlerin sonrasında hiçbir çalışma yapılmadı. 2019 seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Başakşehir Belediye meclis üyeliği görevini yürüten Cüneyt Yılmaz süreci yakından takip etmeye devam ediyor.

2018 YILI VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Düzce, Türkiye’nin en önemli metropol kentlerinden olan İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak MELEN ÇAYI projesi içinde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük su temini projesi kapsamında, Melen çayı, buna bağlı olarak bölgedeki havzalar, su kalitesi ve atık su arıtma ve kanalizasyon sistemi bir bütün olarak MELEN SİSTEMİ içinde değerlendirilmektedir.

İçme ve kullanma suyu havzalarının korunması, mevcut su kalitesinin ve miktarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, Melen baraj gölü ve havzasına ilişkin başta yasa ve yönetmeliklerin tümü Melen sistemi içinde yer almaktadır.

SÜREÇ BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB), 16 Şubat 2007 tarihinde, Çevre ve Orman Bakanlığı ve İBB ile Kalkınma Birliği arasında Düzce’nin de içinde bulunduğu Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik bölgelerinde ‘Çevre Düzeni Planlarının’ uyumlaştırılmasına ilişkin karar alıyor. Bu karar doğrultusunda da söz konusu illerde çevre düzeni planları oluşturuluyor. Bunun için de plan çerçevesinde söz konusu illerde belediye meclisi kararları ile başkanlıklar düzeyinde protokol yapılıyor.

31 Aralık 2004 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 20’inci maddesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)’nin İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’nin ili hükümlerinin uygulanabilmesini temin için, Melen havzasının korunması büyük önem taşıyor.

Proje için Düzce, Akçakoca, Beyköy, Boğaziçi, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçeleri 7.5.2008 tarih ve 2008/13681 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul İçmesuyu kaynakları arasına alındı. Böylelikle de Melen ve Hasanlar havzaları İstanbul’a su temini işinin ana sistemleri haline geldi.

Melen Çayı, Düzce ilinin bir akarsuyudur. Havzasının %80'i Düzce ili sınırlarında kalır. Havza genişliği 2317 km²'dir.  Bu suyun %67'si proje kapsamında İstanbul'a kanalize edilecek.

Dolayısıyla, Melen su havzası ilin hemen hemen bütün coğrafyasını kapsamaktadır.  Merkez ilçe ve diğer ilçeler Melen suyu havzası uzun mesafeli koruma alanında yer almaktadır.

SUYUN KORUNMASI İÇİN TESİS KURULMASI

Melen sistemi içerisindeki en önemli konu, suyun kalitesidir. Bu amaçla su kirliliği ve kontrol yönetmeliği çerçevesinde kirlilik unsurlarının ortadan kaldırılması ve kirliliği önleme çalışmaları öne çıktı. Bu da ancak atık su arıtma tesisleri ile kanalizasyon tesislerinin yapılması ile mümkün olabilir.

Düzce’de havza içinde yer alan ilçe belediyeleri bunu dikkate alarak, 12 Ocak 2018 tarihinde Valilik  makamına yazı yazarak, atık su arıtma ve kanalizasyon tesislerinin maliyetlerinin  karşılanmasının mümkün olamayacağı bildirildi. İlgili yazıda bu konuda şu görüşler yer aldı:

“Atık su arıtma ve kanalizasyon tesislerinin yapılmasının yanı sıra işletmesinin de sürdürülebilir olması çok önemlidir. İlçe belediye nüfuslarının az olması ve belediye bütçelerinin kısıtlı olması sebebi ile kurulacak olan atık su arıtma ve kanalizasyon tesislerinin işletilmesinin sürdürülebilirliği öngörülmemekle birlikte işletme maliyetlerinin yüksek olması da ayrıca olumsuzluk teşkil etmektedir”

Söz konusu yazıda işletme maliyetlerinin yüksekliğinin yanı sıra, sistemin tek elden yürütülmesi gerektiğine de vurgu yapıldı:

“ Öte yandan atık su ve kanalizasyon sisteminin su sistemiyle bütünlük içinde  ele alınması gerekliliği nedeniyle, Melen havzasının korunması bakımından su ve kanalizasyon işlerinin tek elden yürütülmesi, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve havzanın etkin korunması bakımından büyük önem taşımaktadır.”

Düzce ilindeki tüm belediyelerin ortak görüş olarak hazırladıkları yazıda İSKİ’deki  yasa düzenlemesine dikkat çekilerek, atık su arıtma ve kanalizasyon tesislerinin İSKİ tarafından yapılabilirliğine değinildi:

“İSKİ kanununun 1’inci maddesinde ‘ Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili bir başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir’ düzenlemesiyle, başka belediye ve köylere su ve kanalizasyon işlerinin, İçişleriyle ve Şehircilik Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile  İSKİ Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği belirtilmiştir.”

Yazıda son olarak, Melen sistemi içinde atık su arıtma ve kanalizasyon tesislerinin yanı sıra çöp depolama ve katı atık bertaraf tesisleri ile diğer alt yapı tesislerinin de kurulması gerektiği kaydedildi:

“ İstanbul’a su temini işinin ana sistemlerinden biri  olan Melen suyunun (Melen barajı ve havzasını) daha yakından etkin bir şekilde işletilebilmesi ve korunabilmesini sağlayacağı katkı ve gözedilecek diğer kamu yararı gerekleri çerçevesinde, Düzce ilimiz sınırları içindeki belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerinin Genel müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmesi, ilimiz sınırları içerisindeki atık su arıtma tesisleri, çöp depolama ve

katı atık bertaraf tesisleri, içme suyu, kanalizasyon ve diğer alt yapı tesislerinin planlaması, yapılması ve işletilmesinin  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından gerçekleştirilmesi hususunda gereğini arz ederim” DEVAMI PAZARTESİ GÜNÜ....


Yorumlar

Yorumlar
Bu Habere Daha Önce Yorum Yapılmamış.
yeni