Back To Top
AKÇAKOCA’NIN UYDURUK ECDADI KERAMEDDİNLİLER

AKÇAKOCA’NIN UYDURUK ECDADI KERAMEDDİNLİLER

 - 1 Onaylı Yorum  -0 Bekleyen Yorum -4.12.2019
AKÇAKOCA’NIN UYDURUK ECDADI KERAMEDDİNLİLER
- A +

 Her tarih yazımı sübjektiftir, yazarın kendi dünya görüşü çerçevesinde değerlendirmeler ihtiva edebilir.

Ama dünya görüşüne uygun olması için bir şeyler uydurmayı bir tarih yazımı olarak değerlendiremeyiz.

Yaşar Büyükanıt’ın veciz değerlendirmesi ile söyleyecek olursak sözde tarih yazımı olur bir şeyler uydurup tarihi bir bilgiymiş gibi sunmak.

Akçakoca Kaymakamlığı sitesindeki Akçakoca tarihçesi de bu sözde tarih yazımlarımdan biridir.

Oradan buradan bilgilerin alakasız bir şekilde toparlanmasına tahammül edelim, edelim ama hiçbir kaynağı olmayan uydurma bilgilerin yıllardır yer alması ve hiçbir gücün bunu niçin değiştirilemediğinin açıklanmasını beklemeyi kendimize hak görelim.

Halil İnalcık ya da Fuat Köprülü gibi Türk tarihçiliğinin mühim şahsiyetleri bu bilgileri inceleyebilseler kesinlikle mezarlarında ters dönerlerdi.

“Kerameddinler bugünkü Akçakoca’ya yerleşmişlerdir. Denizden görünüşü beyaz olduğu için Kerameddinler buraya Akçaşar veya Akçaşehir adını vermişlerdir. Keramettin (Kazanın Merkezi); Akçaşehir’i, Bolu kazası (Bolu sancağı) olarak belirtilmekte, halkının yörükan tarifesinden olduğu (s. 507) ve Keramettinin mezarının ise, Orhan Gazi ilkokulunun 50 metre yakınında ve yolun sağında olduğu ifadesi yer almaktadır.”

Kim bu Kerameddinliler?

Hangi tarihi belgede yer alırlar?

Yörükan tayfasından ibaresi düşüldüğüne göre Oğuz boylarından birine ait olmalılar.

Üçoklardan mıdırlar, Bozoklardan mı?

İsterseniz yüzlerce kitap karıştırın, internet sitelerini tarayın, Üçoklar ya da Bozoklar ile alakalı hiçbir bağlantı ya da belge bulamazsınız.

Bir web sitesi hariç tabii ki.

Bir tek Akçakoca Kaymakamlığının sitesinde böyle bir bilgiye rast gelirsiniz. Yıllardır kimsenin değiştiremediği bilgiler(!) bu bilgiler.

Çünkü Kerameddinliler diye ne bir Türk boyu var ne de bu boylara bağlı bir Türk oymağı. Ne de Türk olmayan bir kaynakta yer alırlar.

Hiçbir kaynakta yer almayan Kerameddinliler durup dururken tarih sahnesine çıktıkları yetmiyormuş gibi birde Akçaşehir ya da Akçaşar ismini vermekle onurlandırılmışlardır.

Akçakoca’nın tarihi bir filmin senaryosu gereği çarpıtılmış olsa bir yere kadar anlayışla karşılanabilir, soup opera denilen filmlerin/dizilerin daha fazla izlenmesi için gereken bir anlayışı gereği olarak, ancak böyle bir anlayışı gerektirecek bir gelişme de hiç var olmadı.

Kerameddinliler daha sonra Akçakoca Kaymakamlığının birden bire tek bir kişiye düşüyor ve mezarının Orhangazi okulunun orada olduğu belirtiliyor, bu yazımdaki tek doğru bilgi Kerameddin’in mezarının yeri olsa gerektir.

Kerameddin diye biri var, bir mali idare biçimi olan Kerameddin Divanın yöneticisi(belki kurucusu) olarak var, Kerameddinliler diye bir boy ya da oymağın mensubu olarak değil.

Kerameddin var ama Kerameddinler diye bir oymak olduğunu söylemek sadece tarih uydurmaktır.

Bu mevzuya daha önce de değinmiştim ama Akçakoca Kaymakamlığının bürokrasisi bir milim bile kıpırdamamıştı.

Şimdide bu mevzuya tekrar değindim diye kıpırdayacağını sanmıyorum. Belki kayıtsızlıktan belki de o metnin orada yer almasının bir hesap dâhilinde olmasından.

**

Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiş:

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hal alır.

Bu veciz sözü mühimseyen kimse var mı Akçakoca’da?

Olmayan bir Kerameddinliler oymadığından geldiğimiz bilgisi resmi bir tarih bilgisi olarak Akçakoca Kaymakamlığının sitesinde yer aldığı sürece bu veciz sözün mühimsendiğini söylemek mümkün değildir.

**

Ecdat söyleminin dillerden düşmediği son yıllarda Akçakoca’ya düşe düşe uydurulmuş bir ecdat ile yetinmek kalmıştır.

Akçakoca’da kimsenin gerçeğin peşinden koşmadığının dört dörtlük bir misalidir hiçbir kayıtta yer almayan Kerameddinlileri ecdat(!) yapmak.

Ergun AŞÇI

Ergun AŞÇI

Yorumlar

Yorumlar
Akçakocanın 1950 öncesi bilgiler yok. Ozamanki yangın sebebi ile peki doktora tezi yazanlar niye osmanlı kayıtlarını bulmuyor. Bolu sancağından elbet yedek kayıtlar vardır. Arşivlerde yazanlar. Akçakoca hakkında herşey buluna bilinen araştıran varmı. Akçakocanın yerlisi olarak babamın dedesinin savaşa gidip dönmediğini öğrendim mezarı nerde nerede savaşmış kayıt sordum. Yok dendi. 1950 de tüm resmi kayıtlar yanmış. Benim dedemin üstüne sayısız Osmanlı tapusu varmıştı. Şimdi bizde kalmamış. Arşivde kayıtlar olması gerekmezmi. Yok. Bizim evde yanmış büyük yangında. Akçakoca eskiden Bolu sancağına ve Kastamonu vilayetine bağlıymış. Şimdi tarihi bilgi belgeler nerede arşivde osmanlıcadan çevrilse tez olsa doktora olsada herkes öğrenebilse saygılar.