Back To Top

SAĞLIKTA GERİYE GİDİŞ DEVAM EDİYOR...

SAĞLIKTA GERİYE GİDİŞ DEVAM EDİYOR...

 - 0 Onaylı Yorum  -0 Bekleyen Yorum -6.11.2019
SAĞLIKTA GERİYE GİDİŞ DEVAM EDİYOR...
- A +

 İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, yaptığı basın açıklamasıyla Düzce’de sağlıkta yaşanan sorunları çarpıcı sorularla ortaya koydu.

Düzce Belediyesi, Erguvan Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İyi Parti İl Başkanı Yunus Özay Er’in basın açıklamasına İyi Parti Belediye Meclis üyeleri Ender Çakar ve Oğuz Özyiğit ile Kadın Kolları ve Gençlik kolları başkanları katıldı. Sağlıkta yaşanan sorunları araştırdıklarını ve Düzce’de sağlık çalışanlarının özverili çalışmasına karşın sorunların giderilemediğini ve büyüdüğünü belirten Yunus Özay Er;

“Sağlık; kamu hizmetleri alanında, insan odaklı olması sebebi ile, belki de en önemli kamusal hizmetlerden biridir.

Tıpkı diğer kamu hizmetleri gibi, ‘ kar’ odaklı değil kalite ve verimlilik odaklı olması ilkesel olarak kabul edilen Sağlık Hizmetlerinde, 2000’li yılların başında yaşanan ilerlemeler yerini ne yazık ki ciddi ve yapısal sorunlara bırakmıştır.

Belli başlı sağlık hizmetlerinde pilot il olarak dahi seçilen Düzce’de de gerek genel gerekse de özel manada sağlık alanında birçok sorun yaşanmakta olup, özellikle son dönemlerde yaşanan olum vakıaları basta olmak üzere ciddi sağlık hizmetleri sorunları ve artan vatandaş şikâyetleri bizleri bu konu üzerinde nitelikli ve kapsamlı bir araştırmaya itmiştir.” İfadelerinde bulundu.

Yunus Özay Er, “Sadece Düzce merkezinin değil Akçakoca başta olmak üzere tüm sağlık personelinin bizim personelimizdi” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Odaklanacağımız husus Düzce’nin; anjiyo makinesinin çalışma performansından çok daha fazla ve ciddi boyutta olan ve sadece Düzce merkezde değil belli başlı ilçelerde de yaşanan sağlık problemleridir. Düzce ilçeleri ile bir bütündür. Konuya bu açıdan yaklaşmaya çalışacağız ve çalışmamızın da bu çerçevede değerlendirilmesini rica ediyoruz.

Yapmış olduğumuz çalışmaların bizi götürdüğü sonuç, problemlerin ana merkezinin ‘idari’ olduğudur. Makine-teçhizat, madde-malzeme ve personel sayısı açısından, Türkiye geneline kıyasla, veriler kotu olmamakla beraber, organizasyon boyutunda somut sebeplerle yaşanan yetersizlikler, ciddi sıkıntılara ve halkın mağduriyetine sebep olmaktadır. Çözümün ise ‘ insan ve verimlilik odaklı’, sağlık personelinin ‘tamamının’ şartlarını iyileştirerek sorunlarına açık iletişim kanalları ile çözüm üretilmeye çalışılarak liyakat esaslı politikalar oluşturmaktır. Sadece Düzce merkezinin değil Akçakoca başta olmak üzere tüm sağlık personelinin bizim personelimiz olduğu, dertlerinin bizim derdimiz olduğunu ifade etmek isteriz.”

İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, bir süredir üzerinde çalışma gerçekleştirdiği Düzce’de sağlık alanında yaşanan sorunları şöyle sıraladı:

1- Hastanelerimizde uygulanan  puantaj sitemi  nedir ve personelin ‘bir kısmına’ yüksek gelir yaratan diğer kısımlarında ise ciddi mağduriyetler oluşturan bu döner sermaye ve puantaj sistemi adil olarak çalışmakta mıdır ? 

2- Üniversite hastanemizin çalışanlarına, mevcut kaynakların verimsiz ve sağlık alanı dışında kullanılması nedeni  ile, Ocak ayı sonrası döner sermayeden pay aktarılamaması riski var mıdır? 4982 sayılı bilgi edinme yasası çerçevesinde gerek üniversite hastanesinde gerekse de diğer ilçe hastanelerimizde döner sermaye dağıtımı, miktarı ve oranları 2019 da nasıl oluşmuştur, alınan hangi idari kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir? Bu konu ile alakalı 2020 yılına dair nasıl bir planlama düşünülmektedir ?

3- Sağlık personeli ve sağlık hizmetleri  hemşiresi, hastabakıcısı ve unvanları gözetilmeksizin tüm doktorlar ile bir bütündür. Puantaj ve döner sermaye noktasında daha hassas ve adil davranılması gerek mevcut doktorların ve sağlık personelinin Düzce’de çalışmaya devam etmesi açısından gerekse de yeni doktorların ve sağlık personelinin Düzce’ye gelip ‘kalıcı’ olması açısından elzemdir. Personel motivasyonunda ve verimliliğinde tüm personelin bu haktan faydalanmasına dair bir çalışmanız var mıdır ?

4- Aile hekimliği, uygulamada pilot il Düzce olmasına rağmen, özellikle, Düzce açısından ciddi manada sorgulanmaya muhtaçtır. Hasta sayısı merkezli ücretlendirme sebebi ile esasen hastanın sorununu ilk etapta çözme amacı ile oluşturulmuş olan Aile Hekimliği ilimizde işlevinin çok uzağında adeta bir sevk merkezi olarak çalışmakta mıdır? Hastaların yüksek oranlı olarak yerinde çözümden ziyade aile hekimlerinden hastanelere sevki, hastanelerde yığılmaya ve sağlık personelimizin sıkıntı yaşamasına sebep olmakta mıdır ?

5- Hastane yönetimi profesyonellik gerektiren, içinde mali, idari ve insan kaynakları gibi birçok uzmanlık alanı içeren hususi bir meslektir. Bu manada da isinin uzmanı profesyoneller tarafından yönetilmesi elzemdir.  Hastane yönetimlerinde yapılan atamalarda ‘liyakat’ ne derece gözetilmektedir.  Düzce’de asil meslekleri hastane yöneticiliğinden ziyade İmamlık, Gassal veya tesisatçılık ( su veya elektrik) olan hastane yöneticisi var mıdır ve bu tip atamaların üretilen hizmetin kalitesine ne gibi etkileri olmaktadır ? ( İnsanların asli mesleklerine duyduğumuz saygıyı özellikle vurgulamak isteriz)

6- Sağlık İl Müdürünün, örneğin Üniversite Hastanesini denetleme yetkisi var mıdır ? Örneğin 2019 yılında kaç kere denetimde bulunmuştur ?

 7- Tüm sağlık personelinin insani vasıflarına binaen, Sağlık Müdürlüğü ile hastane personeli ( özellikle doktorlar) arasında sorunların dillendirilip çözümlerin arandığı bir mekanizma veya iletişim kanalı mevcut mudur ? Sağlık personelimiz sıkıntılarını hangi yollarla dile getirebilmektedir, personelimize gerekli insani ve manevi destek nasıl sağlanmaktadır ki sağlık çalışanlarının da insan oldukları, bir sosyal yaşamlarının ve ailelerinin olduğu unutulmamalıdır.

8- Üniversite Hastanesi’nin acil kısmında doktorun olmadığı, üniversite talebelerinin tüm iyi niyetleri ile sorunlara çare bulmaya çalıştığı herhangi bir dönem veya gün olmuş mudur? Doktorluk unvanını olan bir insan olmadan, sadece talebeler ile acil servisi çalıştırmak ne kadar doğrudur? Böyle bir durum var ise bunun gerekçesi nedir ?

9- Diğer Hastanelerde  görevli olan ve mevcut soruna geçici de olsa çözüm bulabilecek olan ‘acil uzmanları’ eksiklik görülen hastanelerimizde neden görevlendirilememektedir? Sebebi yine döner sermayenin verimsizliği ve ekonomik sıkıntı mıdır ? Bu sorun maddi kaynak yaratılarak veya kaynaklar daha verimli kullanılarak çözülebilir mi ?

10- Yukarıdaki soruların ve sorunların varlığını göz önüne alırsak, siyasilerin tüm iyi niyetli çalışmalarına rağmen, Düzce’ye Doktor neden gelmemekte veya gelen doktorlar neden kalıcı olamamaktadır ? Bunda adil olmayan döner sermaye sisteminin ve gelir düşüklüğünün  etkisi var mıdır ? Bu konuda il sağlık müdürlüğü ve/veya hastane yönetimleri bir çalışma yapmış mıdır? cevap Evet ise, kamuoyu ile paylaşır mısınız?

11- Sendikal yapılanmanın personelin çalışma şartları ve çalışma saatlerine herhangi bir etkisi var mıdır ? Bilinen gerçek Düzce’de mevcut sağlık personeli oranının %80’in üzerinde yani Türkiye şartlarında gayet iyi seviyede olduğudur. Buna rağmen sahada personel eksikliği hissedilmesinde asli görevi hasta bakmak olan kimi personelin , siyasi ve sendikal bazı sebeplerle, sahada değil de masa başı görevlerde çalışması gibi bir durum söz konusu mudur, bu tarzda kaç personel mevcuttur ? sahada hissedilen personel eksikliğinin bir sebebi de bu olabilir mi ? bu zafiyetin hastanede verimsizliğe belli sayıda personele aşırı iş yükü yüklenmesine ve hasta memnuniyetsizliğine sebep olması gibi bir olasılık var mıdır ?

 12- Hastanelerin döner sermayelerinin ana kaynaklarının acil, anjiyo ve yoğun bakim olmasi gerçeğinden hareketle, hali hazırda 1 anjiyo makinesi üniversite hastanesinde iken 2. Anjiyo makinesinin ( gerekli personel eğitimi ve takviyesi ile) Düzce merkez devlet hastanesinde çalıştırılması gerek hasta sağlığı gerekse de lojistik gerekçelerle daha mantıki değil midir ? Döner sermaye gelirini arttırma amacının ikinci anjiyo makinesini da üniversite hastanesinde kurulmasına bir etkisi olabilir mi ?

13- Muncurlu’da yer alan hastanemizin fayda/ maliyet analizi yapılmakta mıdır ? Devletin yaptığı harcamalar ( güvenlik, temizlik vs gibi) ve edindiği kâr oranı ile alakalı kamuoyunun aydınlatılması mümkün müdür ?

14- Hastanelerimizde, kanuna göre çok daha kısa zamanda geri ödeme yapılması gerekirken, yerli esnaftan yapılan malzeme alımlarında Düzce esnafına geri ödeme vadelerinin zaman zaman 7-8 ayı bulduğu, bu sebeple esnafımızın hastanelerimize mal vermekte zaman zaman zorluk çektiği hatta hastanelerin mal alamama riski ile karşı karşıya kaldığı doğru mudur ?  Bu gerçek alınan malzemelerde kalite düşüklüğüne sebep olup, mesela dikişlerde yaşanan iltihaplanma artışları başta olmak üzere, hasta sağlığını tehdit edici noktaya gelmiş midir ?

15- Üniversite hastanemizde, Döner Sermaye yasası ve ilgili uygulamaya döner sermaye yasasının 5. Maddesine göre karar veren kurul kimlerden oluşmuştur ve  2019 da döner sermaye dağılımını nasıl yapmıştır ? Yetkililerin döner sermayeden aldıkları pay ne kadardır? Döner sermayeden alınan payla sosyal tesis yapmak veya makam odalarını yenilemek ile hastanelerin asli ihtiyaçlarını karşılamak arasında nasıl bir tercih yapılmaktadır ?

16- Üniversite ve devlet hastanelerimizde personel sıkıntısı ve teknik sebeplerle kapanan ve/veya kapanmasına ramak kalan (psikiyatri, plastik cerrahi ve kadın doğum gibi) bölümlerimiz var mıdır? Sebepleri nelerdir ?

17- Bazı doktorların Düzce’den görevlerinden ayrı kalacakları veya görevlerini bırakacakları tahmin edilebilir bir durum iken nasıl bir planlama ile yeri ikame edilmeye çalışılmaktadır. Yoğunluk ücret ve adaletsiz gelir dağılımı özellikle doktorların başka illere gitmesinin sebebi midir ?

18- Hastane bütçelerinin ihale ve hizmet alımlarına aktardığı payın göreceli yüksek olmasından  dolayı, döner sermaye açısından personeline en az pay veren iller arasında yer aldığımız doğru mudur ? Bunun ülke çapında bir tablosunu , hangi ilde nasıl bir dağıtım yapıldığı gerçeğini kamuoyu ile paylaşır mısınız ?

19- Hizmet alımlarında ve ihalelerde yaşanan sıkıntıların bu alanda çalışan yetkililerdeki liyakat probleminden kaynaklandığı iddiaları doğru mudur. Bu iddialara muhatap olan şahıslar ile ilgili nasıl mesleki  ve eğitimin geçmişi mevcuttur ?

20- Akçakoca’da da sağlık hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı iddia edilmektedir. Bunda Akçakoca Devlet Hastanesi’nde çalışan personele döner sermayeden pay verilmemesinin  ve idari manada yapılan hata veya eksikliklerin payı var mıdır ?

21- Hastalarımızın komşu iller olan Bolu ve Sakarya’ya yönelmeleri ve hastalıklarına oralarda şifa aramaları, sağlık ile alakalı sorumluluğa sahip idarecilerimizde vicdani ve mesleki bir üzüntü yaratmakta mıdır? Ne oranda hastamız komşu illerde tedavi görmeye gitmektedir?

22- Devlet hastanesinde Plastik cerrahide PDC neden 1’e düşmüştür? Plastik cerrahide hastalar özellikle iş kazala6rinin ciddiyeti göz önüne alındığında ne gibi sıkıntılar yaşanmaktadır? Hekimin is6 yükünün aşırılığı ve/veya hekim eksikliğinin varlığı bu bölüm ile alakalı idari açıdan bir hata olarak görülebilir mi?

23- Devlet hastanesinde göğüs hastalıkları bölümünde hekim sayısının azlığı veya yakın gelecekte hekim olmayışı sebebi ile servisin kapanma riski var mıdır? Kadın doğumda veya çocuk hastalıklarında da benzer sıkıntılar var mıdır ? Sorunun çözümüne dair ne tür bir planlama yapılmaktadır ?

24- Afiliasyon sisteminin uygulanması  ile alakalı kanaatiniz nedir ?

25- Son tayin döneminde ilimize dair açılan kadrolara yapılan atamalar ve bunların alanlara göre dağılımı nedir; kaç doktor gelmiştir, unvanları ve uzmanlık alanları nelerdir ve nerelerde görevlendirilmiştir ?

26- Düzce’deki ebe sayısı yeterli midir ? hastanelerde sağlıklı çalışabilmekte midir?

27- Düzce ile alakalı siyasilerin  ve özellikle de sağlık personeli temsilcilerinin katılacağı, sorunların açık ve net bir biçimde masaya yatiril6acagi bir Sağlık çalıştayının mutlaka düzenlenmesini öneriyoruz. Bu manada, bugüne kadar, ilgili birimlerle daha önce herhangi bir  Koordinasyon toplantısı,  özellikle de çalışanlarla yapılmış mıdır?

28- Sağlık alanında yaşanan tüm bu sorunların çözümü adına yetkililerin genel manada bir yol haritası veya bir planı var mıdır ? İletişim çağı olarak adlandırdığımız bu dönemde bu çözüm yollarını daha açık ve net bir biçimde kamuoyu ile paylaşır mısınız?

İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, açıklamasında son olarak şunları söyledi:

“Tüm bu sorularımızın cevaplarını 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde tarafımıza verilmesini rica ediyoruz.

İlgili talebimiz resmi kanallar kullanılarak başta TBMM olmak üzere konunun muhatapları olan Sağlık Bakanlığı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Düzce Sağlık  İl Müdürlüğü’ne ulaştırılıp hukuki takibi tarafımızca hassasiyetle  yapılacaktır.”

Yorumlar

Yorumlar
Bu Habere Daha Önce Yorum Yapılmamış.